Swedish English
Språk:

Kvalitet & Miljö

Vi ska i vår transportverksamhet och tillhörande administration utifrån egna resurser och
förutsättningar leverera tjänster och överenskommen och förväntad kvalitetsnivå samt verka för en god arbetsmiljö för våra anställda.

Detta innebär att vi:
• Följer lagar och bestämmelser.
• Inte åta jobb som vi inte klarar av.
• Håller överenskommen tid och pris.
• Alltid är tillgängliga för kunden.
• Stimulerar och engagerar medarbetarna för rätt kvalite.
• Informerar våra underleveverantörer och samarbetspartners om våra mål.
• Följer rutiner enligt kraven för ISO 9001:2008.
• Arbetar mot ständig förbättring av våra åtaganden.


Tillbaka

Container
SJÖFRAKT >>
FCL / LCL WOLRDWIDE

Trailer
TRAILER >>
ÖVER HELA EUROPAStorage
LAGER >>
CENTRALT I SVERIGE